7 принципів тренду поваги до співробітника

Як зробити так, щоб корпоративні «кімнати для медитації» не стали «кімнатами плачу» Прочитать материал на русском языке по ссылке Тренд на повагу до співробітників – це сучасна філософія управління, в основі якої лежить визнання значущості та цінності людей у компанії. Він передбачає створення сприятливого робочого середовища, де кожен співробітник отримує увагу до своєї особистості, повагу,[…]

7 принципов тренда уважения к сотруднику

Как сделать так, чтобы корпоративные «комнаты для медитации» не стали «комнатами плача» Читати українською за посиланням Тренд уважения к сотрудникам – это современная философия управления, в основе которой лежит признание значимости и ценности людей в компании. Он предполагает создание благоприятной рабочей среды, где каждый сотрудник получает внимание к своей личности, уважение, поддержку и возможности развития.[…]

Психологічні техніки в роботі з персоналом на прикладе КПТ

Когнітивно-поведінкова терапія (КПТ) є ефективним та науково обґрунтованим підходом до психологічного консультування, що зосереджується на зміні негативних думок, емоцій та поведінок, які сприяють розвитку різних психічних та емоційних проблем. Для керівника підприємства, корисно знати, що КПТ може бути використана для супроводу персоналу у питаннях розв’язання проблем, пов’язаних зі стресом, тривогою, депресією та іншими психічними станами,[…]

Телеграм-бот – сучасний інструмент для роботи психологів

Психологи за специфікою своєї роботи – це люди з гнучким мисленням. Крім того, психологічна діяльність формує звичку працювати за алгоритмами – консультативна сесія, співбесіда, тест, тренінгова вправа – це все приклади алгоритмів. Ці професійні особливості сприяють тому, що психологи активно починають використовувати роботів у своїй роботі. Бот – це сучасний і зручний інтерактивний інструмент. Декілька[…]

Оценка Team Health как инструмент развития организации

Термин «Team Health» (буквально «здоровье команды») не имеет одного определенного автора, и его использование может быть приписано нескольким источникам. Однако, понятие Team Health было активно продвигаемо и развивалось в рамках движения Agile (гибкого подхода к управлению командами разработчиков IT) с начала 2000-х годов. В рамках Agile, концепция Team Health используется для оценки факторов, влияющих на[…]

Оцінка якості внутрішнього сервісу в компанії

«Внутрішній продукт», «внутрішня послуга», «внутрішній клієнт» У будь-якій компанії всі її підрозділи функціонують за принципом живого організму. Кожен підрозділ виконує свою частину робіт із створення продукту, який приносить дохід всієї компанії. Частина виконаної роботи не може бути продана клієнту компанії. Частину виконаної роботи будь-який підрозділ передає по ланцюжку на наступний етап. Результати праці кожного співробітника[…]

Готові інструменти для HR-фахівців

Прочитать материал на русском языке по ссылке Програма діагностики команд та робочих груп Соціометрія – спосіб вивчення відносин у малих соціальних групах (таких, як виробничий колектив, управлінська команда, робоча група проекту). Виявляє такі характеристики: формальні та неформальні підгрупи у відділі або компанії, індивідуальні симпатії/антипатії членів групи у ділових та неформальних питаннях, статуси людей у ​​групі[…]

Анкетування онлайн

Этот материал на русском языке доступен по ссылке Перші етапи відсіву кандидатів – найважчі і дуже відповідальні. Через «сито» мають пройти лише невипадкові люди. Остаточне рішення про те, чи підходить кандидат, приймає людина, бо ціна помилки є дуже високою. Але на перших етапах збору та структурування інформації можна задіяти комп’ютерні технології. Анкетування може бути проведено[…]

Как сократить затраты времени отбора на вакансию. Онлайн-анкетирование

Цей матеріал доступний українською мовою за посиланням Первые этапы воронки отсева кандидатов – самые трудоемкие и очень ответственные. Через «сито» должны пройти только неслучайные люди. Окончательное решение о том, подходит ли кандидат, принимает человек, потому что цена ошибки очень высока. Но на первых этапах сбора и структурирования информации можно задействовать компьютерные технологии. Анкетирование может быть[…]

Кейс тест. Розробка та застосування

Прочитать статью на русском языке можно по ссылке Визначення поняття “кейс-тест” або “тест ситуативних суджень” Тест ситуаційних суджень (Situational judgment test) — метод психологічного оцінювання респондентів шляхом пред’явлення їм змодельованих робочих ситуацій, персонажі яких зіткнулися з проблемою. Запропоновані варіанти рішень описують різні форми поведінки. В основі поведінки лежить знання проблемної сфери, або опора на ті[…]

Кейс-тест. Разработка и применение

Прочитати статтю українською мовою можна за посиланням Определение метода “кейс-тест” или “тест ситуативных суждений” Тест ситуационных суждений (Situational judgment test) — метод психологического оценивания качеств респондентов путем предъявления им смоделированных рабочих ситуаций, персонажи которых столкнулись с какой-либо проблемой. Варианты, из которых нужно выбрать решение, описывают разные формы поведения. В основе поведения лежит либо знание проблемной[…]

Соціометрія: «хто виживе?»

Застосування соціометрії у комплексі з оцінкою управлінських ролей Чтобы прочитать материал на русском языке, перейдите по ссылке Соціометрія – спосіб дослідження зав’язків між колегами, міжособистісних відносин у соціальних групах (таких, як виробничий колектив, управлінська команда, робоча група проекту). Метод соціометрії розроблений американським психіатром та соціальним психологом Джекобом Морено у 30-ті роки ХХ століття. Цікаво, що[…]

Социометрия: «кто выживет?»

Применение социометрии в комплексе с оценкой управленческих ролей Щоб прочитати матеріал українською мовою, перейдіть за посиланням Социометрия – метод изучения отношений в малых социальных группах (таких, как производственный коллектив, управленческая команда, рабочая группа проекта). Метод социометрии разработан американским социальным психологом и психиатром Джекобом Морено в 30-е годы ХХ века. Интересно, что предпосылкой к разработке метода[…]

Разработка программы оценки профессиональной пригодности

Программа оценки профессиональной пригодности кандидатов на должность – это “костюм, который шьется на заказ”. Почему так? Потому что не бывает совершенно одинаковых компаний и должностей с совершенно одинаковыми обязанностями. Когда необходима оценка профпригодности? При приеме на работу, планировании карьеры сотрудников, кадровом перемещении и назначении на должность, проведении аттестации, выявлении групп риска, профессиональном консультировании. В “шитье”[…]

Выявление склонности к риску

Описание подхода к оценке склонности к риску в профессиональной деятельности Предлагаемая модель раскрывает составляющие склонности к рискованному поведению. Это свойство лежит в основе профессиональной виктимности, т. е. предрасположенности к несчастным случаям. Рискованное поведение может быть связано как с принимаемыми работником решениями и выбором опасных действий из нескольких альтернативных, так и с ошибками в исполнительских действиях,[…]

Моделирование бизнес-процессов

В настоящей публикации рассматриваются основные положения процессного подхода к систематизации управления. Основные положения согласованы с такими концептуальными подходами как управленческая концепция BPM (Business Process Management), система всеобщего управления качеством TQM (Total Quality Management), стандарты ИСО серии 9000, регламентирующие требования к системам менеджмента качества. Процесс (в широком смысле) – совокупность последовательных действий для достижения какого-либо результата.[…]

Аттестация. Как получить работающий инструмент управления мотивацией вместо формальной процедуры

Аттестация – систематическая комплексная формализованная оценка соответствия уровня квалификации, профессионализма и продуктивности деятельности работников требованиям выполняемой работы. Порядок проведения аттестации регулируется государственными нормативными актами (трудовым кодексом), поэтому на основании аттестации могут приниматься управленческие решения. Когда может потребоваться аттестация ввод новых условий оплаты для разных сотрудников, изменился характер или содержание труда, переход на новые технологии работы,[…]

Как узнать, сколько нужно платить своему менеджеру по персоналу и за что именно?

Наша точка зрения, которую мы собираемся обосновать, – «универсальный солдат» редко встречается (в том числе по складу ума и личности) и дорого стоит. Оптимальный вариант – один свой HR-менеджер (generalist) и привлекаемый время от времени HR-разработчик.

Как найти стартовую точку для построения системной работы с кадрами

Проверка консультативной модели и результаты статистического исследования Полный текст статьи опубликован в сборнике конференции «Способности и ментальные ресурсы человека в мире глобальных перемен» В статье нами представлены результаты эмпирической проверки авторской модели систематизации работы с персоналом. Общий вывод: выявленные статистически достоверные взаимосвязи обосновывают возможность применения предложенной нами консультативной модели в практической работе с персоналом. Специалист[…]

Позади палка, впереди морковка

Удаленная работа и учеба в период самоизоляции: этот опыт может стать трамплином для карьеры  Переиначившая жизнь на всем земном шарике «корона» безо всякой подготовки вывела на поле удаленной работы и учебы одновременно и тех, кто сам хотел бы быть эффективным в условиях дистанционки, и тех, кто перешел на новую форму общения с работодателями и преподавателями[…]

Дистанционная работа – как понять, нужно ли вам это и в какой форме

Совсем недавно о возможности работать дома мечтали многие. Волею судьбы мы попали в режим самоизоляции и стали осваивать новые способы организации своей работы или учебы, а кто-то в сложных условиях осваивает дистанционное управление трудом других людей. Для одних удаленная работа стала трамплином для профессионального роста, а для других — настоящим испытанием.В Точке кипения Тольяттинского университета[…]

Грейдирование

Речь в этой статье пойдет о нашем опыте разработки и применения методики грейдирования. Будут изложены обзор методов построения системы грейдов, пошагово разобрана технология грейдирования и прослежен путь ее реализации на конкретном примере апробации разработанной нами методики для оценки должностей. Определения понятий Грейдирование — это метод распределения всех должностей организации в такой иерархии, которая позволяет оплачивать[…]

Разработка системы мотивации персонала

Заказчик: промышленное предприятие, занимающееся производством автокомпонентов. Запрос касался выявления причин высокой текучести кадров. Задачи для работы консультантов: выявление зон неудовлетворенности, диагностика ценностей, ожиданий и профессиональных предпочтений персонала. Методы работы: серия exit-интервью, включенное наблюдение за работой сотрудников; беседы с сотрудниками; тестирование и анкетирование работников цехов и ИТР. Результат, полученный заказчиком: отчет по факторам неудовлетворенности трудом в каждом из[…]

Рационализация и систематизация работы исполнителя в должности менеджера

Заказчик: предприятие малого бизнеса, предоставляющее услуги автоперевозчика Запрос: подготовка персонала к введению нового направления работы (продажи услуг) и увеличению объема работ Реализованные в процессе консультирования задачи: функциональный анализ ключевых функций на предприятии; распределение должностных обязанностей между сотрудниками разных направлений деятельности, оптимизация загруженности исполнителей и рационализация труда; разработка документов, регламентирующих работу персонала; повышение компетентности и уверенности в[…]

Оценка лояльности и благонадежности персонала

Заказчик: Ночной клуб Запрос: оценка уровня приверженности сотрудников Реализованные в процессе консультирования задачи: изучение специфики деятельности; диагностика удовлетворенности трудом и скрытой мотивации; выявление ожиданий персонала от работодателя. Методы работы: собеседование, анкетирование, тестирование, наблюдение. Результат, полученный заказчиком: отчет по факторам удовлетворенности / неудовлетворенности трудом в организации; социограмма (статусы и предпочтения работников в коллективе, неформальные и формальные лидеры); отчет по структуре[…]

Оценка личностно-профессионального потенциала сотрудников

Заказчик: коммерческий банк Запрос: проведение оценки деловых и личностных качеств руководителей среднего звена и специалистов Задачи, решаемые в ходе консультирования: Организационно-переговорный этап (уточнение приоритетных для заказчика целей предполагаемой оценки личностно-профессиональных ресурсов). Профессиографический этап работы (изучение специфики деятельности работников и конкретизация предъявляемых общих и специфических требований к каждой группе руководителей и специалистов; сбор информации о критериях профессиональной[…]

Разработка системы отбора на должность

Заказчик: фитнес-центр Запрос: подготовка и запуск в действие технологии отбора кандидатов на должность менеджера по работе с клиентами Реализованные в процессе консультирования задачи: профессиографический этап (изучение содержания труда и критериев эффективности), разработка модели компетенций для должности; — технологический этап (подбор и разработка методов диагностики требуемых компетенций); апробация разработанной технологии и оценка ее эффективности; автоматизация процедур (создание[…]

Оптимизация системы обучения персонала

Заказчик: отдел продаж винзавода Запрос: систематизация подсистемы обучения в должности торговых представителей и менеджеров по продажам Методы работы: функциональный анализ на основе наблюдения и изучения должностных инструкций; беседа с руководством и анкетирование персонала для изучения особенностей корпоративной культуры и организационных задач; экспертная оценка разработанной функциональной модели и структурированное собеседование со специалистами компании. Результат, полученный заказчиком: заложен и прописан[…]

Формирование корпоративной культуры

Заказчик: средство массовой информации (журнал) Запрос: изменение корпоративной культуры. Реализованные в процессе консультирования задачи: диагностика специфики существующей культуры в организации и особенностей восприятия ее персоналом; выявление целей и стратегии бизнеса, ценностей, способствующих повышению конкурентоспособности и развитию компании; подключение ключевых сотрудников компании к формированию желаемого типа корпоративной культуры; поиск формулировки миссии организации, отражающей достижение стратегических целей; разработка[…]

Кейсы — примеры реализованных нами проектов

Разработка системы мотивации персонала Заказчик: промышленное предприятие, занимающееся производством автокомпонентов. Запрос касался выявления причин высокой текучести кадров. Задачи для работы консультантов: выявление зон неудовлетворенности, диагностика ценностей, ожиданий и профессиональных предпочтений персонала. Методы работы: серия exit-интервью, включенное наблюдение за работой сотрудников; беседы с сотрудниками; тестирование и анкетирование работников цехов и ИТР. Результат, полученный заказчиком: отчет по факторам неудовлетворенности[…]

Кадровый консалтинг: особенности нашего подхода

Кадровый консалтинг (или HR-консалтинг) – разработка и сопровождение внедрения заказчиком рекомендаций по построению действенной системы управления персоналом. Системность работы с кадрами позволяет повышать эффективность и избегать ненужных трат за счет точно направленных согласованных мероприятий и процедур по управлению персоналом. Кадровый консалтинг и организационное консультирование: показания к применению Управление персоналом происходит в любой компании, даже если в[…]

Периодическая система элементов управления персоналом

Эволюционное развитие организаций связано с движением по горизонтальной оси «Кадровая политика» от уменьшения директивности к увеличению демократичности отношений. С каждым переходом на новый уровень система работы с персоналом требует смены способов и форматов каждой из функций управления персоналом (вертикальная ось). Третья ось позволяет найти оптимальные способы влияния на исполнителей, соответствующие степени их подготовленности и ответственности. В силу этих взаимосвязей система становится периодической.

Настройка системы работы с персоналом

Сколько стоит подобрать одного менеджера по продажам или одного администратора? Если хорошего и с гарантией, то агентство возьмет с вас как минимум его месячный оклад. А сколько вакансий вам приходится закрывать за год? Кроме отбора кандидатов какая другая работа с персоналом проводится в вашей компании? Например, введение в должность, адаптация или обучение снабжены пакетом сопроводительных[…]

Выявление потенциальной нелояльности сотрудников и определение факторов удовлетворенности трудом

Оценка лояльности работников (приверженности интересам компании) не может быть проведена через простые опросы, потому что зависящие от вас люди будут давать ожидаемые и социально одобряемые ответы. Даже если у работника на сайте поиска работы висит скрытое от вас резюме, он будет отвечать, что все хорошо, а вы узнаете о его уходе только за две недели,[…]

Оптимизация оплаты труда на основе грейдирования должностей

Вы хотите знать, кому из своих работников переплачиваете, а кого рискуете потерять? Грейдирование — это метод распределения всех должностей вашей организации в такой иерархии, которая позволяет оплачивать труд четко в зависимости от уровня сложности, содержательности труда и ценности работника для предприятия. Размер оплаты труда определяется рядом объективных характеристик: требуемая квалификация, сложность работы и ее разнообразие,[…]

Аттестация (мотивирующая оценка) персонала

Лучший мотиватор – это приближающийся контроль. Контроль не превращается в стресс, когда заранее известны требования и понятен путь к цели. Вам не приходится стоять с палкой или бесконечно все объяснять. Ленивые работники отсеиваются. Старательные – развиваются. Изменения в оплате, увольнения или повышения никто не оспаривает. Идеальная картина, правда? И вполне реальная, если у вас работает[…]

Коучинг для HR-специалиста

Профессиональный наставник для менеджера по персоналу на период разработки элемента системы кадровой работы Когда вы работаете в штате, приходится находиться в режиме многозадачности, много внимания и сил занимает текучка: поиск кандидатов, решение оргвопросов, звонки, переговоры, собеседования… Искать и адаптировать под себя «книжные» методики, создавать свои программы времени не остается. В итоге часто приходится работать с[…]

Разработка технологии отбора на должность

Опыт практической работы с показывает, что если вы не управляете персоналом, то ваш персонал управляет вами. Первый шаг в этом управлении – это выбор подходящих людей. Согласно проведенным нами опросам, наиболее типичными стратегиями отбора у предпринимателей, не имеющих в штате HR-специалиста, являются самостоятельное проведение собеседования с кандидатами и предоставление им возможности пройти испытательный срок. Некоторые[…]

Метафорическая деловая игра как инструмент продвижения инноваций

1 ноября 2019 в рамках проводимого в Тольяттинском госуниверситете семинара по теме инновационного мышления для руководителей образовательных учреждений мы провели мастер-класс «Метафорическая деловая игра как инструмент активизации нового поведения у сотрудников». Метод предложен и описан Жанной Завьяловой и представляет собой интерактивный способ группового поиска решений бизнес-проблем, при котором за основу сюжета берется метафора. В качестве[…]

Взгляд пользователя на HRM-системы

IT-решения – автоматизация беспорядка или способ системной работы с кадрами? Почему речь зашла о системности? Задумаемся, что отличает хорошего специалиста в любой сфере? Какому врачу можно доверить свое драгоценное здоровье? На какого программиста можно положиться в вопросах компьютерной безопасности? Какой автослесарь сможет разобраться в причинах неполадок с автомобилем? Хороший врач (программист, слесарь, учитель…) ставит диагноз[…]