Психологічні техніки в роботі з персоналом на прикладе КПТ

Когнітивно-поведінкова терапія (КПТ) є ефективним та науково обґрунтованим підходом до психологічного консультування, що зосереджується на зміні негативних думок, емоцій та поведінок, які сприяють розвитку різних психічних та емоційних проблем. Для керівника підприємства, корисно знати, що КПТ може бути використана для супроводу персоналу у питаннях розв’язання проблем, пов’язаних зі стресом, тривогою, депресією та іншими психічними станами,[…]

Телеграм-бот – сучасний інструмент для роботи психологів

Психологи за специфікою своєї роботи – це люди з гнучким мисленням. Крім того, психологічна діяльність формує звичку працювати за алгоритмами – консультативна сесія, співбесіда, тест, тренінгова вправа – це все приклади алгоритмів. Ці професійні особливості сприяють тому, що психологи активно починають використовувати роботів у своїй роботі. Бот – це сучасний і зручний інтерактивний інструмент. Декілька[…]

Оценка Team Health как инструмент развития организации

Термин «Team Health» (буквально «здоровье команды») не имеет одного определенного автора, и его использование может быть приписано нескольким источникам. Однако, понятие Team Health было активно продвигаемо и развивалось в рамках движения Agile (гибкого подхода к управлению командами разработчиков IT) с начала 2000-х годов. В рамках Agile, концепция Team Health используется для оценки факторов, влияющих на[…]

Оцінка якості внутрішнього сервісу в компанії

«Внутрішній продукт», «внутрішня послуга», «внутрішній клієнт» У будь-якій компанії всі її підрозділи функціонують за принципом живого організму. Кожен підрозділ виконує свою частину робіт із створення продукту, який приносить дохід всієї компанії. Частина виконаної роботи не може бути продана клієнту компанії. Частину виконаної роботи будь-який підрозділ передає по ланцюжку на наступний етап. Результати праці кожного співробітника[…]

Готові інструменти для HR-фахівців

Прочитать материал на русском языке по ссылке Програма діагностики команд та робочих груп Соціометрія – спосіб вивчення відносин у малих соціальних групах (таких, як виробничий колектив, управлінська команда, робоча група проекту). Виявляє такі характеристики: формальні та неформальні підгрупи у відділі або компанії, індивідуальні симпатії/антипатії членів групи у ділових та неформальних питаннях, статуси людей у ​​групі[…]

Анкетування онлайн

Этот материал на русском языке доступен по ссылке Перші етапи відсіву кандидатів – найважчі і дуже відповідальні. Через «сито» мають пройти лише невипадкові люди. Остаточне рішення про те, чи підходить кандидат, приймає людина, бо ціна помилки є дуже високою. Але на перших етапах збору та структурування інформації можна задіяти комп’ютерні технології. Анкетування може бути проведено[…]

Готовые инструменты для HR-специалистов

Прочитати матеріал українською мовою за посиланням Диагностика команд и рабочих групп Социометрия – метод изучения отношений в малых социальных группах (таких, как производственный коллектив, управленческая команда, рабочая группа проекта). Сотрудники проводят оценку друг друга по списку вопросов. Метод социометрии выявляет следующие характеристики: формальные и неформальные подгруппы в отделе или компании, индивидуальные симпатии/антипатии членов группы в[…]

Как сократить затраты времени отбора на вакансию. Онлайн-анкетирование

Цей матеріал доступний українською мовою за посиланням Первые этапы воронки отсева кандидатов – самые трудоемкие и очень ответственные. Через «сито» должны пройти только неслучайные люди. Окончательное решение о том, подходит ли кандидат, принимает человек, потому что цена ошибки очень высока. Но на первых этапах сбора и структурирования информации можно задействовать компьютерные технологии. Анкетирование может быть[…]

Кейс тест. Розробка та застосування

Прочитать статью на русском языке можно по ссылке Визначення поняття “кейс-тест” або “тест ситуативних суджень” Тест ситуаційних суджень (Situational judgment test) — метод психологічного оцінювання респондентів шляхом пред’явлення їм змодельованих робочих ситуацій, персонажі яких зіткнулися з проблемою. Запропоновані варіанти рішень описують різні форми поведінки. В основі поведінки лежить знання проблемної сфери, або опора на ті[…]

Кейс-тест. Разработка и применение

Прочитати статтю українською мовою можна за посиланням Определение метода “кейс-тест” или “тест ситуативных суждений” Тест ситуационных суждений (Situational judgment test) — метод психологического оценивания качеств респондентов путем предъявления им смоделированных рабочих ситуаций, персонажи которых столкнулись с какой-либо проблемой. Варианты, из которых нужно выбрать решение, описывают разные формы поведения. В основе поведения лежит либо знание проблемной[…]

Соціометрія: «хто виживе?»

Застосування соціометрії у комплексі з оцінкою управлінських ролей Чтобы прочитать материал на русском языке, перейдите по ссылке Соціометрія – спосіб дослідження зав’язків між колегами, міжособистісних відносин у соціальних групах (таких, як виробничий колектив, управлінська команда, робоча група проекту). Метод соціометрії розроблений американським психіатром та соціальним психологом Джекобом Морено у 30-ті роки ХХ століття. Цікаво, що[…]

Социометрия: «кто выживет?»

Применение социометрии в комплексе с оценкой управленческих ролей Щоб прочитати матеріал українською мовою, перейдіть за посиланням Социометрия – метод изучения отношений в малых социальных группах (таких, как производственный коллектив, управленческая команда, рабочая группа проекта). Метод социометрии разработан американским социальным психологом и психиатром Джекобом Морено в 30-е годы ХХ века. Интересно, что предпосылкой к разработке метода[…]

Разработка программы оценки профессиональной пригодности

Программа оценки профессиональной пригодности кандидатов на должность – это “костюм, который шьется на заказ”. Почему так? Потому что не бывает совершенно одинаковых компаний и должностей с совершенно одинаковыми обязанностями. Когда необходима оценка профпригодности? При приеме на работу, планировании карьеры сотрудников, кадровом перемещении и назначении на должность, проведении аттестации, выявлении групп риска, профессиональном консультировании. В “шитье”[…]

Выявление склонности к риску

Описание подхода к оценке склонности к риску в профессиональной деятельности Предлагаемая модель раскрывает составляющие склонности к рискованному поведению. Это свойство лежит в основе профессиональной виктимности, т. е. предрасположенности к несчастным случаям. Рискованное поведение может быть связано как с принимаемыми работником решениями и выбором опасных действий из нескольких альтернативных, так и с ошибками в исполнительских действиях,[…]

Моделирование бизнес-процессов

В настоящей публикации рассматриваются основные положения процессного подхода к систематизации управления. Основные положения согласованы с такими концептуальными подходами как управленческая концепция BPM (Business Process Management), система всеобщего управления качеством TQM (Total Quality Management), стандарты ИСО серии 9000, регламентирующие требования к системам менеджмента качества. Процесс (в широком смысле) – совокупность последовательных действий для достижения какого-либо результата.[…]

Аттестация. Как получить работающий инструмент управления мотивацией вместо формальной процедуры

Аттестация – систематическая комплексная формализованная оценка соответствия уровня квалификации, профессионализма и продуктивности деятельности работников требованиям выполняемой работы. Порядок проведения аттестации регулируется государственными нормативными актами (трудовым кодексом), поэтому на основании аттестации могут приниматься управленческие решения. Когда может потребоваться аттестация ввод новых условий оплаты для разных сотрудников, изменился характер или содержание труда, переход на новые технологии работы,[…]

Грейдирование

Речь в этой статье пойдет о нашем опыте разработки и применения методики грейдирования. Будут изложены обзор методов построения системы грейдов, пошагово разобрана технология грейдирования и прослежен путь ее реализации на конкретном примере апробации разработанной нами методики для оценки должностей. Определения понятий Грейдирование — это метод распределения всех должностей организации в такой иерархии, которая позволяет оплачивать[…]

Собеседование как метод отбора кадров. Часть 1

Общие представления, подходы и этапы подготовки Собеседование – это самый популярный метод оценки профессиональной пригодности. Даже рядовых работников мало где примут без предварительной беседы. Если речь идет о специалистах или руководителях высокого ранга, от них может потребоваться преодолеть барьер из нескольких собеседований. Метод собеседования с кандидатом на должность (как синоним в этом случае мы используем[…]

Собеседование как метод отбора кадров. Часть 2

Разновидности и последовательность вопросов В первой из серии статей «Собеседование как метод отбора кадров. Часть 1» мы рассмотрели общие представления, подходы и этапы подготовки. Для получения от кандидата информации о его профессионально важных качествах могут применяться разные виды вопросов. Когда кандидата загружают однообразными вопросами, интервью превращается в допрос. К тому же простой порядок вопросов одного[…]

Собеседование как метод отбора кадров. Часть 3

Структура собеседования и ситуация проведения Начало в статье «Собеседование как метод отбора кадров. Часть 2. Разновидности и последовательность вопросов» Итак, мы выяснили, что наиболее эффективным в плане выявления требуемых от кандидатов характеристик является структурированное собеседование. В первую очередь это означает, что каждый вопрос такого интервью направлен на выявление какого-то конкретного профессионально-важного свойства и предполагает балльную[…]

Опросник инновационной готовности персонала

Инновации, в нашем понимании, – это внедрение в профессиональную сферу и систему общественных отношений новых технологий (производственных, образовательных, исследовательских, информационных и т. д.) и усовершенствованных продуктов, представляющих как объективную, так и субъективную (для личности и организации) новизну.

Методика оценки уровня рефлексивности личности

Авторы: В.В. Пономарева (Пантелеева), А.В. Карпов Ссылка для цитирования: Пономарева (Пантелеева) В. В. Психодиагностика рефлексивности как метод социально-психологического исследования управленческой деятельности : Дисс.. … канд. психол. наук : 19.00.01, 19.00.05 : Ярославль, 2000, 188 c Данные об апробации методики в исследованиях других авторов опубликованы на личной странице автора в Академия Google Список работ, использующих эту[…]