7 принципів тренду поваги до співробітника

Як зробити так, щоб корпоративні «кімнати для медитації» не стали «кімнатами плачу» Прочитать материал на русском языке по ссылке Тренд на повагу до співробітників – це сучасна філософія управління, в основі якої лежить визнання значущості та цінності людей у компанії. Він передбачає створення сприятливого робочого середовища, де кожен співробітник отримує увагу до своєї особистості, повагу,[…]

7 принципов тренда уважения к сотруднику

Как сделать так, чтобы корпоративные «комнаты для медитации» не стали «комнатами плача» Читати українською за посиланням Тренд уважения к сотрудникам – это современная философия управления, в основе которой лежит признание значимости и ценности людей в компании. Он предполагает создание благоприятной рабочей среды, где каждый сотрудник получает внимание к своей личности, уважение, поддержку и возможности развития.[…]

Оценка Team Health как инструмент развития организации

Термин «Team Health» (буквально «здоровье команды») не имеет одного определенного автора, и его использование может быть приписано нескольким источникам. Однако, понятие Team Health было активно продвигаемо и развивалось в рамках движения Agile (гибкого подхода к управлению командами разработчиков IT) с начала 2000-х годов. В рамках Agile, концепция Team Health используется для оценки факторов, влияющих на[…]

Оцінка якості внутрішнього сервісу в компанії

«Внутрішній продукт», «внутрішня послуга», «внутрішній клієнт» У будь-якій компанії всі її підрозділи функціонують за принципом живого організму. Кожен підрозділ виконує свою частину робіт із створення продукту, який приносить дохід всієї компанії. Частина виконаної роботи не може бути продана клієнту компанії. Частину виконаної роботи будь-який підрозділ передає по ланцюжку на наступний етап. Результати праці кожного співробітника[…]

Готові інструменти для HR-фахівців

Прочитать материал на русском языке по ссылке Програма діагностики команд та робочих груп Соціометрія – спосіб вивчення відносин у малих соціальних групах (таких, як виробничий колектив, управлінська команда, робоча група проекту). Виявляє такі характеристики: формальні та неформальні підгрупи у відділі або компанії, індивідуальні симпатії/антипатії членів групи у ділових та неформальних питаннях, статуси людей у ​​групі[…]

Анкетування онлайн

Этот материал на русском языке доступен по ссылке Перші етапи відсіву кандидатів – найважчі і дуже відповідальні. Через «сито» мають пройти лише невипадкові люди. Остаточне рішення про те, чи підходить кандидат, приймає людина, бо ціна помилки є дуже високою. Але на перших етапах збору та структурування інформації можна задіяти комп’ютерні технології. Анкетування може бути проведено[…]

Готовые инструменты для HR-специалистов

Прочитати матеріал українською мовою за посиланням Диагностика команд и рабочих групп Социометрия – метод изучения отношений в малых социальных группах (таких, как производственный коллектив, управленческая команда, рабочая группа проекта). Сотрудники проводят оценку друг друга по списку вопросов. Метод социометрии выявляет следующие характеристики: формальные и неформальные подгруппы в отделе или компании, индивидуальные симпатии/антипатии членов группы в[…]

Как сократить затраты времени отбора на вакансию. Онлайн-анкетирование

Цей матеріал доступний українською мовою за посиланням Первые этапы воронки отсева кандидатов – самые трудоемкие и очень ответственные. Через «сито» должны пройти только неслучайные люди. Окончательное решение о том, подходит ли кандидат, принимает человек, потому что цена ошибки очень высока. Но на первых этапах сбора и структурирования информации можно задействовать компьютерные технологии. Анкетирование может быть[…]

Кейс тест. Розробка та застосування

Прочитать статью на русском языке можно по ссылке Визначення поняття “кейс-тест” або “тест ситуативних суджень” Тест ситуаційних суджень (Situational judgment test) — метод психологічного оцінювання респондентів шляхом пред’явлення їм змодельованих робочих ситуацій, персонажі яких зіткнулися з проблемою. Запропоновані варіанти рішень описують різні форми поведінки. В основі поведінки лежить знання проблемної сфери, або опора на ті[…]

Кейс-тест. Разработка и применение

Прочитати статтю українською мовою можна за посиланням Определение метода “кейс-тест” или “тест ситуативных суждений” Тест ситуационных суждений (Situational judgment test) — метод психологического оценивания качеств респондентов путем предъявления им смоделированных рабочих ситуаций, персонажи которых столкнулись с какой-либо проблемой. Варианты, из которых нужно выбрать решение, описывают разные формы поведения. В основе поведения лежит либо знание проблемной[…]

Соціометрія: «хто виживе?»

Застосування соціометрії у комплексі з оцінкою управлінських ролей Чтобы прочитать материал на русском языке, перейдите по ссылке Соціометрія – спосіб дослідження зав’язків між колегами, міжособистісних відносин у соціальних групах (таких, як виробничий колектив, управлінська команда, робоча група проекту). Метод соціометрії розроблений американським психіатром та соціальним психологом Джекобом Морено у 30-ті роки ХХ століття. Цікаво, що[…]

Социометрия: «кто выживет?»

Применение социометрии в комплексе с оценкой управленческих ролей Щоб прочитати матеріал українською мовою, перейдіть за посиланням Социометрия – метод изучения отношений в малых социальных группах (таких, как производственный коллектив, управленческая команда, рабочая группа проекта). Метод социометрии разработан американским социальным психологом и психиатром Джекобом Морено в 30-е годы ХХ века. Интересно, что предпосылкой к разработке метода[…]

Как узнать, сколько нужно платить своему менеджеру по персоналу и за что именно?

Наша точка зрения, которую мы собираемся обосновать, – «универсальный солдат» редко встречается (в том числе по складу ума и личности) и дорого стоит. Оптимальный вариант – один свой HR-менеджер (generalist) и привлекаемый время от времени HR-разработчик.

Кейсы — примеры реализованных нами проектов

Разработка системы мотивации персонала Заказчик: промышленное предприятие, занимающееся производством автокомпонентов. Запрос касался выявления причин высокой текучести кадров. Задачи для работы консультантов: выявление зон неудовлетворенности, диагностика ценностей, ожиданий и профессиональных предпочтений персонала. Методы работы: серия exit-интервью, включенное наблюдение за работой сотрудников; беседы с сотрудниками; тестирование и анкетирование работников цехов и ИТР. Результат, полученный заказчиком: отчет по факторам неудовлетворенности[…]

Кадровый консалтинг: особенности нашего подхода

Кадровый консалтинг (или HR-консалтинг) – разработка и сопровождение внедрения заказчиком рекомендаций по построению действенной системы управления персоналом. Системность работы с кадрами позволяет повышать эффективность и избегать ненужных трат за счет точно направленных согласованных мероприятий и процедур по управлению персоналом. Кадровый консалтинг и организационное консультирование: показания к применению Управление персоналом происходит в любой компании, даже если в[…]

Настройка системы работы с персоналом

Сколько стоит подобрать одного менеджера по продажам или одного администратора? Если хорошего и с гарантией, то агентство возьмет с вас как минимум его месячный оклад. А сколько вакансий вам приходится закрывать за год? Кроме отбора кандидатов какая другая работа с персоналом проводится в вашей компании? Например, введение в должность, адаптация или обучение снабжены пакетом сопроводительных[…]

Выявление потенциальной нелояльности сотрудников и определение факторов удовлетворенности трудом

Оценка лояльности работников (приверженности интересам компании) не может быть проведена через простые опросы, потому что зависящие от вас люди будут давать ожидаемые и социально одобряемые ответы. Даже если у работника на сайте поиска работы висит скрытое от вас резюме, он будет отвечать, что все хорошо, а вы узнаете о его уходе только за две недели,[…]

Оптимизация оплаты труда на основе грейдирования должностей

Вы хотите знать, кому из своих работников переплачиваете, а кого рискуете потерять? Грейдирование — это метод распределения всех должностей вашей организации в такой иерархии, которая позволяет оплачивать труд четко в зависимости от уровня сложности, содержательности труда и ценности работника для предприятия. Размер оплаты труда определяется рядом объективных характеристик: требуемая квалификация, сложность работы и ее разнообразие,[…]

Аттестация (мотивирующая оценка) персонала

Лучший мотиватор – это приближающийся контроль. Контроль не превращается в стресс, когда заранее известны требования и понятен путь к цели. Вам не приходится стоять с палкой или бесконечно все объяснять. Ленивые работники отсеиваются. Старательные – развиваются. Изменения в оплате, увольнения или повышения никто не оспаривает. Идеальная картина, правда? И вполне реальная, если у вас работает[…]

Коучинг для HR-специалиста

Профессиональный наставник для менеджера по персоналу на период разработки элемента системы кадровой работы Когда вы работаете в штате, приходится находиться в режиме многозадачности, много внимания и сил занимает текучка: поиск кандидатов, решение оргвопросов, звонки, переговоры, собеседования… Искать и адаптировать под себя «книжные» методики, создавать свои программы времени не остается. В итоге часто приходится работать с[…]

Разработка технологии отбора на должность

Опыт практической работы с показывает, что если вы не управляете персоналом, то ваш персонал управляет вами. Первый шаг в этом управлении – это выбор подходящих людей. Согласно проведенным нами опросам, наиболее типичными стратегиями отбора у предпринимателей, не имеющих в штате HR-специалиста, являются самостоятельное проведение собеседования с кандидатами и предоставление им возможности пройти испытательный срок. Некоторые[…]