7 принципів тренду поваги до співробітника

Як зробити так, щоб корпоративні «кімнати для медитації» не стали «кімнатами плачу»

Прочитать материал на русском языке по ссылке

Тренд на повагу до співробітників – це сучасна філософія управління, в основі якої лежить визнання значущості та цінності людей у компанії. Він передбачає створення сприятливого робочого середовища, де кожен співробітник отримує увагу до своєї особистості, повагу, підтримку та можливість розвитку.

Коли цей тренд із загальних слів перетворюється на реальне завдання керівника? Коли продукт, організаційна система або бізнес-модель стають складнішими, виникає потрібність у більш розвиненій системі управління. Цей факт нарешті приймається більшістю представників бізнесу.

Повага до співробітників у вигляді гасел та обіцянок про дружний колектив та проведення корпоративних заходів не працюють. Наявність у штаті психолога теж сама по собі не забезпечує лояльності.

Про дійсну реалізацію тренда можна говорити за умови реалізації наступних принципів.

Прозрачність та справедливість. Встановлення прозорих критеріїв оцінки дій та результатів співробітників. Мотивація ґрунтується на справедливій винагороді, сумісній із досягнутими результатами.

Перший крок забезпечення – діагностика очікувань, оцінка якості внутрішнього сервісу, оцінка розуміння працівниками своїх обов’язків у форматі продукту.

Розподіл ролей та відповідальності. Чітке визначення ролей та обов’язків співробітників у компанії, щоб уникнути конфліктів та забезпечити взаємовідносини, засновані на діловій комунікації та розумінні компліментарності ролей.

Перший крок забезпечення – відмова від формальних посадових інструкцій та створення актуальних функціональних моделей у продуктовому підході.

Адаптація та підтримка. Забезпечення ефективного процесу адаптації нових співробітників, а також підтримка при впровадженні змін у компанії. Критерій якості підтримки – співробітники досягають перших результатів вже протягом періоду адаптації.

Перший крок забезпечення – функціональний аналіз та розробка навчальних посадових інструкцій з інтерактивним доступом працівника до них.

Розвиток компетенцій. Створення внутрішньої моделі компетенцій з прозорими критеріями, яка надає співробітникам можливість усвідомлено рости та розвиватися. Прозорі критерії для ротації допомагають забезпечити мотивацію кар’єрного росту (теорія справедливості Адамса).

Перший крок забезпечення – створення паспортів компетенцій замість формального опису, які включають аналіз складових що входять до компетенції, поведінкові прояви на різних рівнях, індикатори з оцінки, кейси.

Професійне управлінське спілкування. Побудова ефективної комунікації на різних рівнях управління. Це включає проведення нарад, на яких не оголошуються, а приймаються обґрунтовані рішення на основі фактів та цифр. Наставництво на рівні як спеціалістів, так і керівників.

Перший крок забезпечення – навчання лінійних керуючих та керуючих середнього рівня навичкам формальної структурованої та неформальної комунікації, використання технік модерації нарад.

Своєчасний фідбек. Отримання та надання своєчасного та професійного фідбеку співробітникам у ввічливій формі з урахуванням мотивацій живих людей. Це допомагає будувати комунікацію з урахуванням їх сприйняття дійсності та використовувати різні  типи контролю (у тому числі випереджаючого).

Перший крок забезпечення – організація постійного зворотного зв’язку від співробітників із застосуванням сучасних інтерактивних засобів від спеціальних додатків до нескладних телеграм-ботів.

Напрямок на поліпшення комунікації. Забезпечення того, що управлінське спілкування та будь-яка управлінська міра спрямовані не лише на досягнення результатів на поточний момент, а й на покращення комунікації загалом.

Перший крок забезпечення – проведення досліджень, що розкривають відносини у робочих групах: задоволеність внутрішнім сервісом, соціометричне профільування команди, Соціальний Мережевий Аналіз із подальшим обговоренням результатів на сесії.

Деталі згаданих методів можна переглянути в розділах:
Соціально-психологічні дослідження персоналу та організації
Розробка інструментів для досліджень та роботи з персоналом
Готові інструменти для HR-фахівців