Пульс-опитування про рівень стресу для підприємства

Короткі підсумки пульс-опитування про психоемоційний стан співробітників, повторно проведений цього року на одному з підприємств енергетичного сектору.

В анкету входили питання про настрої, працездатність, мотивацію, ознаки дистресу (фізіологічні симптоми хронічного стресу). Отримані дані корелювалися зі ставленням респондентів до різних аспектів організації праці на підприємстві та зовнішніх стресогенних факторів.

У серпні 2022 року на підприємстві було проведено те саме опитування, дані двох анкетувань порівнювалися.
Методи матстатистики дозволили виявити групи співробітників із різними видами мотивації та відстежити динаміку зміни їхнього стану. Було проведено оцінку ефективності корпоративних програм підтримки співробітників.

З найцікавіших результатів можна назвати кілька закономірностей. Як ключовий механізм стресустійкості аналогічно минулого року виступає готовність до змін і розуміння логіки подій, що відбуваються. Зокрема, зниженню стресу сприяє розуміння стратегії компанії та своєї ролі, здатність доносити свою думку для керівництва. У той же час невизначеність майбутнього надає найсильніший негативний вплив на емоційний та робочий стан.

Співробітники, які головну увагу приділяють умовам праці та задоволенню базових потреб, виявилися більш чутливими до відносин у колективі та потребують додаткових заходів соціальної підтримки. Найчастіше вони вдаються до таких копінг-стратегій, як патріотичний настрій, віра у майбутнє країни та відволікання від проблем через перегляд кінофільмів, прогулянки, читання книг. Для них відзначено динаміку збільшення показників стомлення за рік та зниження рівня значущості зв’язку цих копінг-стратегій із рівнем стресу, тобто зниження їх ефективності.

У дослідженні виразно виділилася інша група співробітників, що спрямовані на реалізацію в роботі своїх задатків та знаходження цінності у процесі праці. Їхній рівень стресу виявився мінімальним, вони продемонстрували більш високу лояльність компанії та достовірно ефективні форми копінгу: самодисципліна та фізична активність, використання антистресових психотехнік та раціоналізація.

Результати побічно підтвердили важливість таких форм роботи з персоналом як профконсультування, індивідуальна психодіагностика, тренінг стресменеджменту. Дані пульс-опитування були використані для планування кадрової стратегії та мотиваційних заходів у компанії.