Розробка інструментів для досліджень та роботи з персоналом

Прочитать страницу на русском языке можно по ссылке

Розробка паспортів компетенцій

Паспорт компетенції – це структурований документ, який надає всебічний опис конкретної компетенції у рамках корпоративної моделі. Цей документ є інструментом для роботи зі співробітниками на всіх етапах їх життєвого циклу в компанії – найм, адаптація, навчання, оцінка продуктивності, планування кар’єри в компанії, мотивація та забезпечення задоволеності працею.

Результати використання паспортів компетенцій:

 • відкрита інформація про умови прогресу у компанії підвищує лояльність;
 • орієнтування у вимогах до компетенцій виводить професійний розвиток на усвідомлений та ефективніший рівень;
 • прозорість оцінки знімає напруженість та є профілактикою конфліктів між працівниками та керівниками.

Продукт: внутрішній документ компанії у двох форматах:
1) основна загальна частина – для працівників та керівників –
орієнтує у вимогах до виконання та допомагає усвідомлено планувати свій професійний розвиток;
2) службова частина – для HR-фахівців – детальний інструмент для забезпечення всіх підсистем супроводу персоналу (найм, оцінка професійної придатності, введення на посаду, планування кар’єри, оцінка ефективності).

Детально зміст паспорта компетенції описано тут

Організація та проведення анкетування у месенджері Телеграм

Зручний для респондента сучасний формат проведення будь-яких опитувань без придбання спеціальних програм або програмного забезпечення, аутентифікації та авторизації.

Особливості проведення опитування:

 • респондент сам знаходить бот по імені та через команду /start, створює приватний чат;
 • опитування починається зі згоди взяти участь – бот не може сам звернутися до людини;
 • анкетування проходить у формі діалогу з чат-ботом в особистому чаті;
 • опитування відбувається за допомогою натискання на кнопки інтерактивних повідомлень;
 • зручно сприймати питання – випадають по черзі, а не списком;
 • немає обмеження у часі заповнення, респондент може зробити паузу в роботі;
 • не стоїть проблема авторизації та конфіденційності – бот отримує код та ім’я аккаунта, замовник самостійно звіряє списки респондентів.

Приклад інструкції для проведення соціометрії за допомогою телеграм-бота @SocionBot

Організація та проведення тестування або анкетування

Зміст роботи: розробка теоретичного конструкту та індикаторів (питань); верстка, публікація на власному веб-ресурсі; проведення опитування; аналіз результатів із застосуванням методів математичної статистики (причинно-наслідкові взаємозв’язки); підготовка звітів та наочних матеріалів: діаграм, таблиць, презентацій.

Мови: українська, російська, англійська.

Продукт: анкети та тести будь-якої складності

Розробка корпоративного кейс-тесту для оцінки компетенцій

Кейс-тест, тест ситуаційних суджень (Situational judgment test) — метод психологічного оцінювання респондентів шляхом пред’явлення їм змодельованих робочих ситуацій, персонажі яких зіткнулися з проблемою. Запропоновані варіанти рішень описують форми поведінки, які відповідають різним рівням компетенцій.

Застосування:

 • оцінка персоналу при відборі на посади та в резерв;
 • уточнення потреб співробітника у розвитку;
 • оцінка результативності навчання персоналу;
 • навчальний матеріал для тренування професійних навичок;
 • дослідження персоналу (наприклад, виявлення певних категорій співробітників, корпоративних субкультур, підбір ефективних комунікативних стратегій через використання варіантів відповідей відповідно до цілей дослідження).

Зміст роботи: вивчення профілю вимог та уточнення моделі компетенцій; розробка набору ситуацій або підбір та адаптація з банку готових кейсів; підготовка варіантів відповідей з різним ступенем виразності компетенцій; створення ілюстративного матеріалу; програмування веб-версії; перевірка валідності (здатності тесту виявляти характеристики, котрим він призначений) на вибірці фахівців підприємства замовника; нормування тесту; підготовка методичних матеріалів для самостійного використання тесту HR-фахівцями замовника.

Продукт: унікальний кейс-тест із ситуаціями з професійної сфери замовника відповідно до корпоративної моделі компетенцій

Докладніше про кейс-тести у статті

Feedback-майданчик «Інтерактивний зворотній зв’язок від колег»

Запрограмований чат-бот дозволяє учасникам групового чату Телеграм інтерактивно залишати відгуки про роботу один одного та стежити за своїми балами за ключовими критеріями.

Приклади оціночних критеріїв:

▪ Професіоналізм та кваліфікація
▪ Подяка за допомогу
▪ Некомфортні комунікації
▪ Погана організація роботи
▪ Порушення корпоративних цінностей
▪ Схвалення результату
▪ Вираз підтримки
▪ Сигнал про недоступність
▪ Привітання співробітника

Продукт:
▪ поточний рейтинг співробітників за критеріями оцінки,
▪ накопичені відгуки в особистому чаті кожного працівника.

Розробка програми відбору кандидатів на посаду

Інструментарій для оцінки професійної придатності при вирішенні наступних завдань замовника: відбір кандидатів на посаду, проведення оцінки в рамках атестації персоналу, затвердження на посаді після закінчення періоду навчання, висування кандидатів у резерв.

Зміст роботи: етап аналізу вимог до виконавця на посаді, розробка профілю вимог та моделі компетенцій, розробка банку методик для оцінки, апробація та валідизація методик за критеріями ефективності, нормування оцінок, навчання HR-фахівця самостійного застосування програми.

Продукт: структурований профіль вимог до виконавця на посаді та пакет готових до застосування методик:
– профіль вимог до виконавця,
– анкета для систематизації резюме,
– анкета для первинного відбору кандидатів,
– тест професійних знань,
– план структурованого інтерв’ю з компетенцій,
– кейс тести оцінки компетенцій.

Формати надання послуги:
1) електронні версії для самостійного застосування;
2) доступ для заповнення та автоматична обробка даних на нашій платформі на запит за необхідності провести разову або регулярну оцінку кандидатів.

Презентація програми на прикладі менеджера з продажу

HR на час: тимчасовий менеджер з персоналу для малого бізнесу

Комплекс послуг з розробки пакету інструментів управління персоналом для підприємств малого бізнесу та супровід їх впровадження та самостійного використання замовником у своїй роботі.

Пропонований пакет інструментів – це взаємопов’язані методи супроводу працівника на основних етапах його життя в організації: методи найму та оцінки компетентності кандидата на посаду, шаблони для введення в курс справи та навчання, інструкції щодо виконання роботи, засоби поточного контролю за його ефективністю.

Продукт: Готовий до роботи пакет інструментів для пошуку та подальшого утримання найкращих працівників
Комплект із 10 документів для роботи з кадрами за окремим напрямком або на певній посаді:
1) Карта та паспорт бізнес-процесу
2) Схема бізнес-процесу
3) Профіль вимог до працівника на посаді
4) Посадові навчальні інструкції для вступу на посаду
5) Пакет методик для самостійного проведення оцінки під час відбору кандидатів на посаду
6) Навчальна програма вступу на посаду
7) Список необхідних для вивчення новим співробітником корпоративних та технологічних документів
8) Тест на знання за підсумками навчання та випробувального терміну
9) Список критеріїв оцінки ефективності (KPI)
10) Форма для планування оцінки та фіксації результатів оцінки

Соціально-психологічні дослідження персоналу та організації